Rozvrh hodín

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 180773 faktúra za zeleninu 248,54 s DPH 19.12.2019 M.M.Marko Polovková Polovková ved.škol.jedálne
Faktúra 5201803222 faktúra za potraviny 299,46 s DPH 14.12.2019 EASTFOOD s.r.o Polovková Polovková ved.škol.jedálne
Faktúra 118245463 faktúra za potraviny 520,50 s DPH 03.12.2019 BIDFOOD SLOVAKIA Polovková Polovková ved.škol.jedálne
Faktúra 118250030 faktúra za potraviny 271,04 s DPH 14.01.2019 BIDFOOD SLOVAKIA Polovková Polovková ved.škol.jedálne
Faktúra 118250021 faktúra za potraviny 322,37 s DPH 14.01.2019 BIDFOOD SLOVAKIA Polovková Polovková ved.škol.jedálne
Faktúra 118248372 faktúra za potraviny 82,00 s DPH 10.01.2019 BIDFOOD SLOVAKIA Polovková Polovková ved.škol.jedálne
Faktúra 20190028 faktúra za potraviny 313,78 s DPH 10.01.2019 MARCODIA -Jaršinský Polovková Polovková ved.škol.jedálne
Zmluva 62018 Zmluva o nájme nebytových priestorov na halový futbal 14.00/hod. s DPH 62018 10.01.2019 Lojka Miloš, Humenné PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Faktúra 20190027 faktúra za potraviny 386,95 s DPH 10.01.2019 MARCODIA -Jaršinský Polovková Polovková ved.škol.jedálne
Faktúra 5201900073 faktúra za potraviny 763,86 s DPH 09.01.2019 EASTFOOD s.r.o Polovková Polovková ved.škol.jedálne
Faktúra 118245465 faktúra za potraviny 105,60 s DPH 03.01.2019 BIDFOOD SLOVAKIA Polovková Polovková ved.škol.jedálne
Faktúra 451918 faktúra za pečivo 27,27 s DPH 03.01.2019 Probe Veľas Polovková Polovková ved.škol.jedálne
Faktúra 118245468 faktúra za potraviny 430,32 s DPH 03.01.2019 BIDFOOD SLOVAKIA Polovková Polovková ved.škol.jedálne
Faktúra 118245470 faktúra za potraviny 49,33 s DPH 03.01.2019 BIDFOOD SLOVAKIA Polovková Polovková ved.škol.jedálne
Faktúra 20180215 Záložný napájací zdroj 124,80 s DPH 116/2018/šj 20.12.2018 JIS-SK s.r.o. Prešov PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Faktúra 2124531612 Vodné, stočné 12/2018 347,26 s DPH 20-14853PO2008 20.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Faktúra 184954 Zber a odvoz kuchynského odpadu za 12/2018 21,60 s DPH 2018/SZ4115 20.12.2018 ESPIK Group s.r.o. Orlov PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Faktúra 1800220 Tonery, optické válce 2 554,30 s DPH 111/2018 19.12.2018 ENTER SK, s.r.o. Humenné PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Faktúra 201809602 Kancelárske kreslo 65,00 s DPH 105/2018 19.12.2018 Krídla s.r.o. Humenné PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Faktúra 420190439 Seminár PAM 54,00 s DPH 19.12.2018 Vema, a.s. Bratislava PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4689

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
  Pugačevova 1381/7
  066 01 Humenné

  www.zspugacevhe.sk
  skola@zspugacevhe.sk
 • +421 057 7887441 (riaditeľka školy)
  +421 057 7753183 (sekretariát školy)
  +421 057 7753168 (školská jedáleň)

Fotogaléria