Rozvrh hodín

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 73/2018 Kytica k životnému jubileu zo sf 20,00 s DPH 15.10.2018 I. H. FAIR s.r.o. Humenné PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Objednávka 72/201/8 Učebné pomôcky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením 365,20 s DPH 11.10.2018 Krídla, s.r.o. Humenné PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Objednávka 75/2018/šj Čistiace potreby pre školskú jedáleň s DPH 11.10.2018 Krídla, s.r.o. Humenné PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Objednávka 76/2018/šj Kancelárske potreby pre školskú jedáleň s DPH 11.10.2018 Krídla, s.r.o. Humenné PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Faktúra 2190920579 Elektrina 9/2018 388,02 s DPH 864VP_VSE2015E 10.10.2018 BCF s.r.o. Banská Bystrica PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Faktúra 2190920580 Elektrina 9/2018 174,37 s DPH 864VP_VSE2015E 10.10.2018 BCF s.r.o. Banská Bystrica PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Faktúra 1420181018 Výkon zodpovednej osoby 10/2018 58,80 s DPH 2017-ZO1035 10.10.2018 EuroTRADING s.r.o. Košice PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Faktúra 1801303662 faktúra za potraviny 597,71 s DPH 09.10.2018 ATC s.r.o. Polovková Polovková ved.škol.jedálne
Objednávka 71/2018 Revízia prenosných hasiacich prístrojov s DPH 09.10.2018 Požiarny servis Humenné, s.r.o. PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Objednávka 70/2018 Oprava klávesového nástroja s DPH 09.10.2018 Raketer Humenné PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Faktúra 20180424 faktúra za potraviny 243,61 s DPH 09.10.2018 Marcodia - Jaršinský Polovková Polovková ved.škol.jedálne
Faktúra 20180423 faktúra za potraviny 335,35 s DPH 09.10.2018 Marcodia - Jaršinský Polovková Polovková ved.škol.jedálne
Faktúra 364618 faktúra za pečivo 25,61 s DPH 08.10.2018 Probe -Veľas Polovková Polovková ved.škol.jedálne
Zmluva 41/BHG/2018 Zmluva o spolupráci a reklame na podporu chemického krúžku 250,00 s DPH 41/BHG/2018 08.10.2018 BUKÓZA HOLDING a.s. Hencovce PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Objednávka 69/2018 Koberce pre školský klub detí s DPH 05.10.2018 Ing. Ivana Lepótová Humenné PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Faktúra 18032 Publikácie 25 SLOVENSKÝCH ROKOV 116,00 s DPH 67/2018 05.10.2018 Mayer media, s.r.o. Bratislava PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Faktúra 2572018 Služby technika PO a BOZP 50,00 s DPH 07/2018/Hu 05.10.2018 Ing. Peter Huray Zemplínske Hámre PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Faktúra 2018369 CD k učebniciam anglického jazyka 47,70 s DPH 05.10.2018 GLOSSA Igor Treťjakov Prešov PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Faktúra 8217968937 Telefón 9/2018 46,18 s DPH 05.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
Faktúra 18007282 Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov 250,20 s DPH 68/2018 05.10.2018 Verlag Dadhofer, vydavateľstvo, s.r.o. Bratislava PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4488

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
  Pugačevova 1381/7
  066 01 Humenné

  www.zspugacevhe.sk
  skola@zspugacevhe.sk
 • +421 057 7887441 (riaditeľka školy)
  +421 057 7753183 (sekretariát školy)
  +421 057 7753168 (školská jedáleň)

Fotogaléria